Přejít k obsahu

Název projektu:

Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace

Logo projektu

Žadatel: ZČU v Plzni
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0060
Datum zahájení projektu: 01.07.2009
Datum ukončení projektu: 30.06.2012

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

esf

 

ŠKODA JS a.s.

Společnost ŠKODA JS a.s. se již padesát let zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. Ve firmě v současnosti pracuje cca 1000 pracovníků. V roce 2004 do společnosti vstoupil nový vlastník – ruská strojírenská skupina OMZ, která je zárukou perspektivního rozvoje nosného oboru jaderné energetiky ve firmě. K hlavním současným projektům společnosti patří Obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany. Akce v hodnotě několika miliard Kč je zároveň největším českým jaderným projektem v tomto desetiletí. ŠKODA JS v roli generálního dodavatele při plánovaných odstávkách postupně do roku 2009 nahradí zastaralý systém řízení novým digitálním.

Druhým významným programem je výroba pohonů řídících tyčí pro regulaci výkonu reaktoru typu VVER. Toto zařízení spolu s moderním řídícím systémem dodává ŠKODA JS hlavně na velký ukrajinský trh, analogické zařízení ale potřebují i české, slovenské, ruské a maďarské jaderné elektrárny. Třetí skupinou, která představuje podstatný podíl na tržbách společnosti, je výroba kontejnerů pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva. ŠKODA JS ve spolupráci s německým partnerem tyto kontejnery dodává společnosti ČEZ a.s. a rovněž na trh v západní Evropě a v Litvě. Vyrobeno bylo již více než dvě stě kontejnerů.

Škoda JS a.s. představuje významný činitel v oblasti JE nejen v České republice, ale i v Evropě. Společnost ŠKODA JS a.s. úzce spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Prostřednictvím partnerství se ZČU a Škodou JS, chceme studentům zpřístupnit unikátní informace studentům a zvýšit odbornou kvalitu přednášek v oblasti jaderné energetiky.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

ÚJV Řež a. s. je jedním z nejvýznamnějších subjektů jaderné energetiky v ČR. Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV) byl založen v roce 1955. V současné době poskytuje Ústav široký rozsah expertiz a služeb provozovatelům jaderných elektráren v České republice i v zahraničí, podporuje centrální státní instituce České republiky v oblasti strategického řízení energetiky a nakládání s jadernými odpady (Ministerstvo průmyslu a obchodu), zajišťuje nezávislou odbornou expertizu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zajišťuje rozvoj využití ionizujícího záření a ozařovacích služeb pro základní a aplikovaný výzkum, zdravotnictví a průmysl, poskytuje výzkum a služby pro likvidaci radioaktivních odpadů, zajišťuje výrobu radiofarmak, provádí výchovu a výcvik odborných a vědeckých pracovníků a řadu dalších činností.

Centrum výzkumu Řež s.r.o. a ŠKODA VÝZKUM s.r.o., dceřiné společnosti Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s., založily Konsorcium "Výzkumné a technologické centrum udržitelné energetiky". Toto konsorcium předkládá žádost o projekt "Udržitelná energetika" v OP VaVpI-ERDF. Spolupráce s tímto partnerem je zárukou získání nejnovějších a vysoce kvalitních informací, potřebných v tomto projektu.

Patička