Přejít k obsahu

Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů

logo_mesto_plzen

Cíle:

Cílem projektu je umožnit plzeňským studentům výuku v oblasti energetiky a umožnit jim seznámit se s moderními technologiemi využívanými v tomto oboru. Tyto technologie používají při svém provozu lasery IV. třídy a vyžadují zajištění místnosti z hlediska bezpečnosti.

Díky tomuto projektu bude možné nejen provádět výuku plzeňských studentů, ale bude též možné technologie předvádět při dnech vědy a podobných akcích.

Popis projektu:

Jednou z moderních a velmi atraktivních metod používaných při výzkumu proudění v mechanice tekutin je vizualizace proudění pomocí laserové anemometrie. Použití laseru přináší řadu výhod, ale také určitá omezení. Jedním z nich je bezpečnost a ochrana zdraví při práci s laserem. Bezpečnost obsluhy je zabezpečena ochrannými pomůckami, bezpečnost okolí pak pasivními a aktivními prostředky (např. zatemnění, bezpečnostní čidla apod.). Ochrana obsluhy je díky vynaloženým prostředkům zabezpečena, v současné době je však nutné provést také modernizaci dalších bezpečnostních prvků. Bez tohoto zabezpečení je možnost použití těchto technologií pro výuku plzeňských studentů velmi omezena. V rámci projektu dojde k vybavení jedné z místností veškerými potřebnými bezpečnostními prvky. Kromě financí tohoto projektu budou využity také finanční prostředky získané při smluvním výzkumu.

Plnění projektu:

Cílem tohoto projektu bylo zabezpečit laboratoř tak, aby v ní mohla probíhat výuka s využitím laserových metod Particle Image Velocimetry (PIV) a Laser Doppler Anemometry (LDA). Díky provedenému zabezpečení můžeme nyní nejen seznamovat studenty s těmito metodami, ale bude možné též aktivně zapojit studenty do výzkumné činnosti v rámci řešení jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a tyto vizualizační metody můžeme též předvádět při Dnech vědy a podobných akcích.

Samotné zabezpečení spočívá hlavně v zajištění ochrany zdraví při práci s laserem. Došlo k zastínění části oken specielní certifikovanou fólií, která nepropouští laserové světlo, k montáži bezpečnostních zámků, montáži alarmovacího zařízení, jehož účelem je jednak upozornit oprávněné zaměstnance doprovázející studenty na měření laserovou aparaturou před vstupem do místnosti, zadruhé pak v případě vstoupení ukončit činnost aparatury. Vše toto je pochopitelně spojeno s prací hlavně externích, ale částečně i našich zaměstnanců. V blízké budoucnosti plánujeme pokračovat na zabezpečení druhé místnosti, pro obě místnosti máme dále vytipovány certifikované mobilní zástěny, které umožní studentům měřit i v místech, kde není účelné provést standardní bezpečnostní opatření.

Finanční prostředky byly získány díky projektu města Plzně „Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů“, dále pak byly použity zdroje katedry.

Patička