Přejít k obsahu

Výzkum v oboru mechaniky tekutin, termodynamiky a měřicích metod

                                                                      

Vedoucí výzkumného programu

prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

e-mail: uruba@kke.zcu.cz

tel: +420 377 226 396

mev2png

Hlavním úkolem tohoto výzkumného programu je navrhování a testování komponent proudových strojů a jejich součástí. Jedná se zejména o lopatkovou část, dále o výměníky tepla a potrubní systémy.

Hlavní směry výzkumu

  • Výzkum proudění tekutin a přenosu tepla, zejména procesy spojené s turbulencí
  • Využití experimentálních metod pro testování lopatkových strojů a pro validaci výpočetních simulací
  • Matematické modelování výše uvedených procesů pomocí metod CFD
  • Expertní činnost zaměřena na přenos tepla a hmoty v technických aplikacích

Patička