Přejít k obsahu

Projekt na podporu založení studijního programu:

Společný magisterský program typu double degree pro strojní inženýry

dd

Žadatel: ZČU v Plzni
Partnerské univerzity:

Datum zahájení projektu: 2008
Datum ukončení projektu: 2010

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

esf

 

O projektu

 

 

Vizí předloženého projektu je vytvoření nabídky doplnění si druhého diplomu ve strojním inženýrství pro studenty partnerských univerzit. Jedná se o projekt vytvoření a uskutečnění společných magisterských studijních plánů typu double master degree.

Uchazečům o získání druhého diplomu na partnerské vysoké škole v Marseille budou nabídnuty následující studijní obory:

 • Letectví a vesmír
 • Průmyslové inženýrství
 • Strojírenství
 • Moderní materiály
 • Mechanika tekutin, energetika a spalování
 • Akustika
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Uchazečům o získání druhého diplomu na ZČU budou nabídnuty následující studijní obory:

 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
 • Strojírenská technologie-technologie obrábění
 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Dopravní a manipulační technika
 • Průmyslové inženýrství a management
 • Stavba a provoz jaderně-energetických strojů a zařízení

Patička