Přejít k obsahu

Uzavřené projekty

Logo projektu

Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku

Společný záměr, tj. vytvoření nabídky kvalitního technického vzdělání zaměřeného na energetiku, sjednotil úsilí tři partnerských vysokých škol k podání tohoto projektu. Projekt je zaměřený na modernizaci studijních oborů s ohledem na požadavky a specifika jaderné energetiky XXI. století.

 

Logo projektu

Energetika a životní prostředí

Projekt je zaměřený na komplexní inovaci odborného vzdělávání na středních školách s ohledem na nové trendy ve využívání zdrojů energií v 21. stoetí, včetně jejich dopadu na životní prostředí.

 

Logo projektu

Výzkumníci pro IV.G.

Zajištění dalšího odborného vzdělávání strojních inženýrů pracujících v jaderném výzkumu a vývoji. Vytvoření stabilního týmu, který se bude systematicky podílet na vývoji reaktorů nové generace z pohledu konstrukčního, materiálového a technologického.

 

mtm

MTM

 Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zatraktivnění výuky teoretických předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika na vysokých školách technického zaměření. Během řešení projektu proběhne příprava a výroba výukových pomůcek a řešitelská pracoviště zorganizují odborné přednášky, na kterých vystoupí především zahraniční lektoři.

 

frotor

FROTOR

Kromě teoretické přípravy formou seminářů bude významnou součástí projektu dokončování vývojových prací, testování, analýza a přípravy zavedení do výroby jednotlivých průmyslových aplikací nového rotačního stroje FROTOR, jehož unikátní kinematický princip byl přihlášen k patentování na jaře 2005.

 

 

Patička