Přejít k obsahu

Název projektu:

Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku

jaden

Žadatel: ZČU v Plzni
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0234
Datum zahájení projektu: 01.05.2009
Datum ukončení projektu: 30.04.2012

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

esf

 

Vysoká škola Báňská-Technická univerzita v Ostravě

Popis zapojení partnera do projektu Vzhledem k úzké spolupráci partnera s průmyslovými podniky v regionu a rozvoji výroby některých komponent jaderné energetiky, budou aktivity zaměřeny převážně na inovaci předmětů z oblasti technologické (výroba parogenerátorů, kompenzátorů objemu a dalších těžkých komponentů pro jaderné elektrárny nového typu VVER 1200). Dále pak také na oblast řízení a regulace výroby el. energie v jaderných reaktorech a nakládání s jaderným odpadem. Inovace výuky bude směřována samozřejmě také na na seznámení studentů s principem činnosti jaderného reaktoru, s novými typy reaktorů a novými trendy v oblasti jaderné energetiky. V oblastech souvisejících s JE se inovace dotkne např. předmětů Odpadové hospodářství, Potrubní systémy a energetické rozvody, Jaderná energetika, Tekutinové mechanismy apod.

Technická univerzita v Liberci

Zapojení partnera bude odpovídat jeho zaměření. Tedy především inovace předmětů zaměřených na ekologické aspekty procesů souvisejících s jednotlivými částmi jaderného palivo-energetického cyklu (od těžby uranu po uložení jaderného odpadu) a na monitorování radioaktivity v hlavních složkách přírodního prostředí. Mezi inovované předměty patří např. Ekologie energetických procesů, Jaderná energetika, Termodynamika a sdílení tepla (v energetických strojích) nebo měřicí technika 2. Tvorba učebních pomůcek pro výuku problematiky ekologických zřetelů se zaměřením n

ŠKODA JS a.s.

Partner Škoda JS a.s. bude spolupracovat na inovaci předmětů jaderného zaměření. Jako významný výrobní podnik v oblasti JE bude poskytovat odborné konzultace při zavádění nových předmětů. Bude se podílet na přípravě a realizaci specializovaných přednášek a zajišťovat témata a konzultace semestrálních, diplomových a doktorandských prací. Dále studentům energetické specializace umožní odborné praxe ve vybraných provozech vlastního závodu.

Národní strojírenský klastr, o.s.

Tento partner se bude aktivně podílet především na zajištění odborníků z praxe. Jejich úloha bude spočívat ve využití svých odborných znalostí a zkušeností při přípravě a zpracování osnov inovovaných kurzů. Tito odborníci budou zároveň zajišťovat exkurze do svých závodů, stáže vybraných studentů a zadávání a konzultaci semestrálních, bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Patička