Přejít k obsahu

Název projektu:

Výuka předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika

mtm

Žadatel: ZČU v Plzni
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0349
Datum zahájení projektu: 01.07.2006
Datum ukončení projektu: 30.06.2008

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

esf„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“ .

 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zatraktivnění výuky teoretických předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika na vysokých školách technického zaměření. Podnětem je malý zájem studentů o technické obory. Důvodem je obtížnost studia a navíc v současné době studuje velká část posluchačů formou distanční. Tudíž je nutné se zabývat problémem kvalitnějšího a širšího zpřístupnění technických předmětů, protože takto vyškolení absolventi se lépe uplatní na trhu práce.

Během řešení projektu proběhne příprava a výroba výukových pomůcek určených pro hlubší pochopení fyzikálních principů Mechaniky tekutin a Termomechaniky. Jednotlivá partnerská pracoviště se s ohledem na svá specifická zaměření soustředí na výrobu speciálních audiovizuálních pomůcek, demonstračních modelů, cvičebnic, využití internetu apod. Řešitelské týmy dále zorganizují odborné přednášky, na kterých vystoupí především zahraniční lektoři z renomovaných evropských institucí a univerzit (BTU Cottbus, DE, TU Košice, Trinity College Dublin, Georg-August-Universität, Université de la Méditerranée, Center of Cadarache, Von Karman Institute, Université de Toulon et du Var, Université Paul Sabatier Toulouse, TU Dresden, TU Eindhoven). Obsahem těchto přednášek, které proběhnou v rámci běžných i speciálních kurzů, budou nové poznatky, moderní trendy a metody řešení úloh v Mechanice tekutin a Termomechanice.

Vybraní studenti budou zapojeni do řešení úkolů vědy na katedrách, abychom byl podchycen jejich zájem o vědeckou práci. V neposlední řadě jde o zvýšení motivace studentů ke studiu oboru, ve kterém je trvalý nedostatek vysokoškolských absolventů. Předložený projekt má za úkol rozšířit technické vzdělávání potřebné pro získání a udržení si zaměstnání absolventů vysokých škol.

Patička