Přejít k obsahu

uvod_SKMT_CZ-1

Informace pro účastníky

Program konference

Důležité termíny

20. duben - uzávěrka přihlášek

30. duben – zaplacení zvýhodněného vložného

30. duben - zaslání abstraktu

20. květen - plný text příspěvku

30. květen – zaplacení plného vložného

13. - 15. červen – Setkání kateder + konference ES 2017

 

Místo konání a ubytování

Setkání kateder, jehož součástí je i odborná konference Energetické stroje, termomechanika & mechanika tekutin ES 2017, se koná v PRIMAVERA Hotel and Congress centre, kde rovněž doporučujeme ubytování.

 

Registrace

Registrace se provádí pomocí elektronického formuláře.

 

Formální požadavky

Abstrakt a plný text příspěvku

Pokyny pro psaní abstraktu a příspěvku a vzory jsou ke stažení v sekci Download.

Vybrané příspěvky budou publikovány v mezinárodní databázi AIP Publishing.

 

Ústní prezentace

max. 15 min + 5 min diskuse

Poster

  • pouze pro studentskou sekci (ES 2017)
  • doporučená velikost posteru je 700 x 1000 mm (š. x v.)

 

Jednací jazyky

Sekce Setkání kateder - čeština, slovenština, angličtina

Sekce ES 2017 - power point prezentace pouze v anglickém jazyce, doprovodné slovo může být v angličtině (preferováno), češtině, slovenštině

 

Vložné

Zvýhodněné vložné (při platbě do 30.4.2017) - 235 EUR / 6300,- Kč.

Plné vložné - 260 EUR / 7000,- Kč.

Vložné zahrnuje:

  • vstup na konferenci
  • tištěný sborník abstraktů
  • sborník příspěvků na CD (bez ISBN)
  • občerstvení v rámci konference
  • vstup na společenský večer
  • poplatek za publikování v databázi AIP Publishing
  • doprovodný program

Ubytování si hradí účastníci.

Zvýhodněné vložné prosím uhraďte do 30. dubna 2017 a plné vložné do 30. května 2017 na účet:

číslo účtu: 4811530257/0100

Pro účastníky ze zahraničí:

Komercni banka (SWIFT address: KOMBCZPPXXX)

Komercni banka, a. s.

Na Prikope 33 /cp 969,

114 07 Praha 1, Czech

KB account number 4811530257 /CZK/

IBAN format of KB account

CZ8101000000004811530257

 

KB account number 4845500267 /EUR/

IBAN format of KB account

CZ0401000000004845500267

 

Bank Code: 0100

variabilní symbol: je přidělen po registraci

do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a instituci

 

Součástí setkání kateder konference bude i tradiční konference Energetické stroje, mechanika tekutin & termomechanika - ES 2017, vyzvané přednášky a studentská sekce.

 

Spolupořádající organizace

Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
Klub A.S.I. - Turbostroje - Plzeň

Patička