Přejít k obsahu

ES 2010

V roce 2010 se konal již IX. ročník konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Organizátoři se rozhodli vrátit místo konání zpět do areálu Západočeské univerzity s cílem připravit příjemné prostředí konference a navázat tak na úspěchy předchozích ročníků. Každoroční účast zahraničních hostů přispívá k atraktivitě konference. Stálými účastníky byli rovněž studenti a doktorandi, kteří představují mladou generaci ve výzkumu a vývoji v oblasti energetických strojů a zařízení. Konference tak posloužila nejen k prezentaci výsledků, ale také k setkání pracovníků, navázání kontaktů a k výměně zkušeností.

 

Hlavní témata konference

  • zařízení pro jadernou a klasickou energetiku
  • měření a měřicí technika
  • mechanika tekutin, simulace proudění
  • termomechaniky, přenos tepla
  • vlastnosti pracovních látek energetickcýh strojů
  • aeroelasticita, dynamika, vibrace, chvění, hluk
  • diagnostika, výkonnostní testování
  • materiály energetických strojů a zařízení

 

Patička