Přejít k obsahu

ES 2016

Ve dnech 9.-10.6.2016 se konal již 15. ročník této konference. Na progamu bylo celkem 29 příspěvků na téma zařízení pro jadernou a klasickou energetiku, mechanika tekutin a simulace proudění, termomechanika a přenos tepla, diagnostika a materiály energetických strojů a zařízení. Konference se konala na půdě Fakulty strojní pod záštitou jejího děkana doc. Ing. Milana Edla, CSc. 

Účastníky konference byli kromě zástupců Doosan Škoda Power a Škody Jaderné strojírenství také významní odborníci např. z Ústavu termomechaniky AV ČR, ČVUT či TechSoft Engineering, ze zahraničních institucí pak lze zmínit Moskevský energetický institut, Technickou univerzitu v Lodži, Univerzitu aplikovaných věd v Ambergu a další.

 

Děkujeme partnerům letošní konference:

Doosan Škoda Power

Škoda Jaderné strojírenství

Atmos Chrást

Helago

 

Tisková zpráva

Sborník ES 2016

Patička