Přejít k obsahu

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017

 

Název tématu

Vedoucí / konzultant

Student

Návrh ochranných prvků zařízení na likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

Ing. Jan Zdebor, CSc. / Ing. Antonín Rudolf, Ing. Václav Svoboda (Škoda JS)

 

 obsazeno - Martin Mácha

Experimentální měření na vzduchovém tunelu pro výzkum axiálních těles

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Robert Kalista (Doosan)

 obsazeno - David Tupý

Vyšetření interakcí sensoru sondy se žhaveným drátkem s úplavy za elektrodami

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

 

Kalibrace víceotvorových sond na vzduchovém tunelu Škoda

Ing. Pavel Žitek / Ing. Kamil Sedlák, Ph.D. (Doosan)

 

 obsazeno - Jana Brantlová

Vefukování vzduchu mezerou mezi rozváděcím a oběžným kolem

Ing. Pavel Žitek / Ing. Petr Milčák, Ph.D. (Doosan)

 

Regenerace v tepelném cyklu parních turbín

Ing. Pavel Žitek / Ing. Pavel Žitek

 obsazeno - Martin Janeček

Proudění nadbandážovou ucpávkou oběžného kola vzduchové turbíny

Ing. Pavel Žitek / Ing. Petr Milčák, Ph.D. (Doosan)

 obsazeno - Tomáš Matějka

Experimentální turbíny pro výzkum sekundárního proudění

Ing. Marek Klimko / Ing. Petr Milčák, Ph.D. (Doosan)

 obsazeno - Adam Lejsek

3D model smyčky experimentální vzduchové turbíny VT-400

Ing. Marek Klimko / Ing. Daniel Okresa

 

 

3D model průtočné části experimentální vzduch. turbíny VT-400

Ing. Marek Klimko / Ing. Daniel Okresa

 

Experimentální výzkum lopatkových profilů turbínových stupňů

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Petr Milčák, Ph.D. (Doosan)

 obsazeno - Eva Kratochvílová

Metodika měření třecích ztrát rotoru vzduchové turbíny VT-400

Ing. Tomáš Noga / Ing. Petr Milčák, Ph.D. (Doosan)

 

Odstraňování úlepů v zásobnících uhlí

Ing. Vladimír Křenek/Ing. Jan Moša (MOSA Solution)

 

Proměření tlakových a  rychlostních profilů na turbínové lopatkové mříži pro různé úhly náběhu a okrajové podmínky

Ing. Petr Eret, Ph.D. / Ing. Petr Eret, Ph.D.

 

Určení tlakových ztrát proudění v potrubí experimentální vzduchové trati

Ing. Petr Eret, Ph.D. / Ing. Petr Eret, Ph.D.

 

Experimentální ověření chování clon při průtoku páry/vzduchu

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Jindřich Louthan (Doosan)

 obsazeno - Eva Berková

Úspora energií v rámci provozu – monitoring spotřeb energií a následná řešení jejich úspor

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Martin Balát (Kostal Kontakt Systeme GmbH)

 obsazeno - Matěj Linhart

DP4. Návrh hermetických kabelových průchodek pro nové bloky s reaktory typu VVER

Ing. Petr Konáš / Ing. Zbyněk Čechura (Škoda JS)

 obsazeno - Jan Narovec

Modelování součinitele přestupu tepla v CFD FLUENT, porovnání a klasifikace možných přístupů

Ing. Richard Matas, Ph.D. / Ing. Václav Heidler (Škoda JS)

 

 

Parní ohřev zásobní nádrže mazutu

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Vladimír Křenek

 

Energetická a exergetická analýza oběhu parní elektrárny

Ing. Petr Eret, Ph.D. / Ing. Petr Eret, Ph.D.

 

 

Zpracování výpočtových postupů pro kontrolu vibrostability teplosměnných trubek tepelných výměníků

Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. / Ing. Jindřich Louthan (Doosan)

 

Srovnávací výpočty pro výměníky ze zadání Doosanu 2015 pro

a) kondenzátory

b) ohřívače

s upravenými povrchy

Ing. Václav Valenta, CSc. / Ing. Václav Valenta, CSc.

 

 

Posouzení modelu gas-liftu KKE pomocí kriterií podobnosti s reálným návrhem pro MRS

Ing. Václav Valenta, CSc. / Ing. Václav Valenta, CSc.

 

Vyhodnocení vlivu vybraných geometrických částí tepelného výměníku na proudové a teplotní pole ve vybraném typu tepelného výměníku pomocí CFD

Ing. Roman Gášpár / Stanislav Souček (TEDOM)

 obsazeno - Stefan Bajič

Návrh palivo-vzduchového směšovače pro kogenerační jednotku

Ing. Roman Gášpár / Stanislav Souček (TEDOM)

 

Modelování mezní vrstvy a vliv na přestup tepla

Ing. Roman Gášpár

 obsazeno - Patrik Růžička

Proměření aerodynamického tunelu metodou LDA

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Katarína Ratkovská

obsazeno - Kamil Šimeček

Konstrukční řešení hermetické kabelové průchodky (HKP) pro reaktory PWR generace 3+

Ing. Jan Zdebor, CSc.

obsazeno - Irina Bondareva

 

Patička