Přejít k obsahu

Témata diplomových prací pro akademický rok 2018/2019

Název tématu

Vedoucí / konzultant

Student

Numerický a empirický odhad tlakové ztráty v obtokovém kanále parní turbíny 10 MW

Ing. Michal Volf / doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph.D.

Numerický výpočet posledního stupně a difuzoru v experimentální parní turbíně 10 MW

Ing. Richard Matas, Ph.D. / doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph.D.

Návrh komory třícestného katalyzátoru

Ing. Michal Volf / Ing. Stanislav Souček (TEDOM)

Vyhodnocení pole středních rychlostí a podélných fluktuací v měřicím prostoru aerodynamického tunelu pomocí sond se žhaveným drátkem. (příprava měření - traverzování, cejchování sond, měření pro 5 rychlostí, vyhodnocení středních hodnot a směrodatných odchylek)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Vyhodnocení pole středních rychlostí a podélných fluktuací za cejchovací dýzou pomocí sond se žhaveným drátkem. (příprava měření - traverzování, cejchování sond, měření pro 5 rychlostí, vyhodnocení středních hodnot a směrodatných odchylek)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Měření prostorového pole rychlostí za cejchovací dýzou pomocí metody stereo PIV (měření rozložení vektorů rychlosti v rovinách kolmých k vektoru střední rychlosti, vyhodnocení pole středních hodnot a Reynoldsových napětí)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Měření pole rychlostí za cejchovací dýzou pomocí metody stereo LDA (proměření několika profilů rychlosti za cejchovací dýzou, vyhodnocení středních hodnot rychlosti a směrodatných odchylek)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Měření Reynoldsových napětí otáčivou sondou se žhaveným drátkem. (příprava měření – otáčení sondou, vyhodnocení vektoru střední rychlosti a kompletního tenzoru Reynoldsových napětí)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Mařič energie

Ing. Jan Zdebor, CSc. / Ing. Karel Hudeček, Ing. Jaroslav Daliba, Ing. Martin Pulc

Tomáš Matějka

Kontrola napjatosti na potrubních dílech - ohybech a kolenech

Ing. Jan Zdebor, CSc. / Ing. Jiří Slach, Ing. Martin Pulc

Martin Mácha

Patička