Přejít k obsahu

FAQ

Termomechanika FAQ

 

Q: Kde najdu informace k předmětu?

A: Můžete je dohledat na následujících stránkách Courseware a pak kliknutím na link Termomechanika

 

Q:  Jaká je doporučená literatura?

A: Doporučená literatura je následovná:

  • Mareš, Radim. Kapitoly z termomechaniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-706-3. 
  • Kalčík, Josef; Sýkora, Karel. Technická termomechanika. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 
  • Sazima, Miroslav. Sbírka příkladů z termomechaniky. nezměn. vyd. Praha :  ČVUT, 1969. 
  • Sazima, Miroslav. Teplo. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989.


Q: Kde najdu studijní materiály ke cvičením?

A: Můžete je dohledat na následujících stránkách: http://home.zcu.cz/~gaspar/Termomechanika.htm


Q: Jsou cvičení a přednášky povinné?

A: Přednášky ani cvičení nejsou povinné.


Q: Když jsem zapsaný na termín cvičení, který se dodatečně ukázal jako nevhodný, mohu chodit na jiný termín?

A: Navštěvovat jiný termín můžete v případě, že to kapacita učebny umožňuje.


Q: Jaká je forma zápočtu a jaké jsou podmínky získání zápočtu?

A: Zápočet probíhá písemnou formou – tři příklady na výpočet. Každý příklad je hodnocen maximálně za 10 bodů, můžete tedy získat 30 bodů.         Podmínkou získání zápočtu je dosažení hranice 15 bodů.


Q: Mohu si nechat uznat zápočet z minulého roku?

A: Zápočet je možné si nechat uznat. Bude Vám udělen stejný počet bodů jako minulý rok.


Q: Kolik mám pokusů na zápočet?

A: Zápočtovou písemku si můžete zopakovat třikrát (3x).


Q: Když absolvuji třikrát zápočtovou písemku, bude se mi počítat nejvyšší počet dosažených bodů?

A: Ne. Při každém dalším pokusu se předchozí výsledky anulují.


Q: Co když jsem se nemohl dostavit na zápočet?

A: Do 48 hodin napište mail s omluvou a odůvodněním zkoušejícímu. V opačném případě se Vám termín bude počítat jako neúspěšný pokus.


Q: Do kdy se mohu přihlásit na zápočet / odhlásit ze zápočtu?

A: Na termín se můžete přihlásit nebo se z něho odhlásit 24 hodin před začátkem termínu.


Q: Jaká je forma zkoušky a jaké jsou podmínky splnění zkoušky?

A: Zkouška probíhá formou testu, za který můžete získat maximálně 30 bodů. Podmínkou je samozřejmě splnění předchozího zápočtu. Minimální počet bodů pro udělení zkoušky je 15 bodů.

Pro ÚSPĚŠNÉ absolvování zkoušky, MUSÍ student získat v součtu se zápočtem 36 bodů.


Q: V případě, že získám minimální nutný počet bodů ze zkoušky, ale nebudu mít v součtu 36 bodů, mohu si přijít opravit zápočtovou písemku?

A: NE. V případě, že si necháte uznat zápočet, přistupujete ke zkoušce s daným počtem bodů a tyto body jsou pro aktuální akademický rok neměnné.

Patička