Přejít k obsahu

Funkční vzorky

  1. Experimentální zařízení ke studiu a k vizualizaci přestupu tepla z vyhřívané tyče do chladící kapaliny ve vertikálním mezikruhovém kanále (trubici):
   vzorek_001.pdf

  2. Měření profilu proudového pole za překážkou v mezikruhovém průřezu pomocí metody laserové anenometrie (PIV) na experimentálním zařízení:
   vzorek_002.pdf

  3. Vodní trať k měření hydraulických ztrát a odporů na jednotlivých nebo sestavách hydraulických prvků a komponent:
   vzorek_003.pdf

  4. Zařízení pro experimentální vyšetření vazebních aerodynamických sil mezi trubkovými maketami v proudu vzduchu:
   vzorek_004.doc

  5. Plošná tvárecka k výrobe distancních mrížek používaných na modelu palivové tyce:
   vzorek_005.pdf

  6. Model palivové tyce s distancními mrížkami pro merení teplot ve stene tyce behem ohrevu a ochlazovacího cyklu:
   vzorek_006.pdf

  7. Traverser kalibračního terčíku:
   vzorek_007.pdf

  8. Stojan kamery systému PIV:
   vzorek_008.pdf

  9. Stojan laseru systému PIV s nástavci:
   vzorek_009.pdf

  10. Výukový model rotující nádoby:
   vzorek_010.pdf

  11. Stabilizované zdroje proudu:
   vzorek_011.pdf

  12. Synchronizátor:
   vzorek_012.pdf

  13. Invertující zesilovače budicího signálu:
   vzorek_013.pdf

  14. Paralelogram na měření součinitele odporu:
   vzorek_014.pdf

  15. Demonstrování vzniku sil na obecných plochách:
   vzorek_015.pdf

  16. Experimentální zařízení pro využití alternativních paliv:
   vzorek_016.pdf

  17. Chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky:
   vzorek_017.pdf

  18. Speciální úhloměr pro měření natočení pneumatické sondy:
   vzorek_018.pdf

  19. Stojan rotoru experimentální turbíny:
   vzorek_019.pdf

  20. Hřídelová ucpávka lopatkového stroje:
   vzorek_020.pdf
  21. Funkční vzorek optimalizovaného chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky:
   vzorek_021.pdf

  22. Funkční vzorek optimalizovaného měření teplotního pole uvnitř kontejneru kogenerační jednotky:
   vzorek_022.pdf
  23. Zařízení pro měření subsonického flutteru:
   vzorek_023.pdf

Patička