Přejít k obsahu

Spolupráce s univerzitami

Katedra spolupracuje nejen s průmyslovými podniky, ale rovněž má navázány silné vazby s jinými univerzitami v ČR i v zahraničí.

Ze zahraničních univerzit uveďme pro příklad Technickou univerzitu v Košicích nebo Ecole Centrale Marseille ve Francii.

Mezi spolupracující české vysoké školy patří např. ČVUT Praha nebo Univerzita obrany Brno. Dalšími partnery jsou např. Akademie věd ČR nebo Výzkumný a zkušební ústav Plzeň.

Patička