Přejít k obsahu

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

Název projektu:  TACR_logo

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program:

Program Technologické agentury ČR na podporu dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence

Trvání: 01/2016 - 12/2019PTTE_logo

Stupeň důvěrnosti údajů:

C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Anotace:

Projekt je zaměřen na uplatnění nejnovějších poznatků v oblasti teplárenství, zejména na rozšíření poznatků o vlastnostech paliv, zvýšení účinnosti zařízení, snížení vlastní spotřeby i optimalizace distribučních sítí. Tím, že v řešitelském týmu jsou zastoupeny výzkumné, projekční i výrobní organizace, je zajištěno uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Dojde i k posílení pozice zúčastněných výrobních organizací na trhu. Výchova nové generace odborníků pro oblast teplárenství.

Část, kterou se zabývá Katedra energetických strojů a zařízení, je zaměřena na kogenerační jednotky, speciálně potom na optimalizaci výfukového potrubí jednotek a na sledování a vhodnou úpravu teplotního pole uvnitř boxů kogeneračních jednotek. Další oblastí je soustředěna na řešení problematiky optimalizace spalovacích procesů v teplárnách. Obě aktivity probíhají v součinnosti s průmyslovým partnerem TEDOM a.s.Tedom_logo

Bližší informace o projektu: www.ptte.cz

Bližší informace o partnerovi projektu: www.tedom.com

Patička