Přejít k obsahu

Zvyšování účinnosti, spolehlivosti a životnosti energetických strojů a zařízení 4 (SGS-2016-045)

Název projektu:

Zvyšování účinnosti, spolehlivosti a životnosti energetických strojů a zařízení 4 (SGS-2016-045)

Anotace:

V současné době se stále zvyšuje poptávka po všech druzích energie společně s požadavkem na jejich spolehlivou, bezpečnou a plynulou dodávku. Naproti tomu pomalu dochází těžitelné zásoby místních primárních zdrojů a zvyšuje se tlak na ochranu životního prostředí. Jednou z cest ke snížení spotřeby paliva a tím i zatěžování životního prostředí je zvyšování účinnosti zařízení. Z hlediska bezpečné a plynulé dodávky energií ke spotřebiteli je zase důležitá spolehlivost energetických strojů a zařízení. Jak pro zvyšování účinnosti, tak i pro zvyšování spolehlivosti strojů a zařízení je důležitý výzkum a vývoj. S tím jde ruku v ruce rozvoj experimentálních i numerických metod.

Projekt je zaměřen na podporu mladých výzkumníků, především doktorandů, a jejich zapojení do výzkumně-vývojových prací. Dílčí cíle projektu vychází z dlouhodobě řešených témat a jsou rovněž předmětem spolupráce s technickou praxí. Právě provázanost na praxi, společně s podporou aktivních účastí na tuzemských i zahraničních konferencích tvoří základ pro důležitou výměnu zkušeností a odborný růst mladých pracovníků.

 

Řešitel: prof. Ing. Radim Mareš, CSc.

Řešitelský tým:

ing. Pavel Žitek

ing. Roman Gášpár

ing. Marek Klimko

ing. Katarína Ratkovská

ing. Tomáš Noga

ing. Marek Čekovský

ing. Lukáš Richter

Trvání projektu: 1.4.2016 - 31.12.2018

Patička