Přejít k obsahu

Closed Projects

Currently operated projects are here.

Logo projektu

Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice

Hlavní cíl projektu je zajistit kvalitní lidské zdroje pro vědu a výzkum v ČR v oblasti mechaniky tekutin a termomechaniky.

 
 
 

Logo projektu

Společný magisterský program typu double degree pro strojní inženýry

Vizí předloženého projektu je vytvoření nabídky doplnění si druhého diplomu ve strojním inženýrství pro studenty partnerských univerzit. Jedná se o projekt vytvoření a uskutečnění společných magisterských studijních plánů typu double master degree.

Logo projektu

Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku

Společný záměr, tj. vytvoření nabídky kvalitního technického vzdělání zaměřeného na energetiku, sjednotil úsilí tři partnerských vysokých škol k podání tohoto projektu. Projekt je zaměřený na modernizaci studijních oborů s ohledem na požadavky a specifika jaderné energetiky XXI. století.

 

Logo projektu

Energetika a životní prostředí

Projekt je zaměřený na komplexní inovaci odborného vzdělávání na středních školách s ohledem na nové trendy ve využívání zdrojů energií v 21. stoetí, včetně jejich dopadu na životní prostředí.

 

Logo projektu

Výzkumníci pro IV.G.

Zajištění dalšího odborného vzdělávání strojních inženýrů pracujících v jaderném výzkumu a vývoji. Vytvoření stabilního týmu, který se bude systematicky podílet na vývoji reaktorů nové generace z pohledu konstrukčního, materiálového a technologického.

 

mtm

MTM

 Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zatraktivnění výuky teoretických předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika na vysokých školách technického zaměření. Během řešení projektu proběhne příprava a výroba výukových pomůcek a řešitelská pracoviště zorganizují odborné přednášky, na kterých vystoupí především zahraniční lektoři.

 

frotor

FROTOR

Kromě teoretické přípravy formou seminářů bude významnou součástí projektu dokončování vývojových prací, testování, analýza a přípravy zavedení do výroby jednotlivých průmyslových aplikací nového rotačního stroje FROTOR, jehož unikátní kinematický princip byl přihlášen k patentování na jaře 2005.

 

 

Patička