Přejít k obsahu

Název projektu:

Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí

Logo projektu

Žadatel: ZČU v Plzni
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0010
Datum zahájení projektu: 01.01.2010
Datum ukončení projektu: 31.12.2012

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

esf

 

 

Projekt je zaměřený na komplexní inovaci odborného vzdělávání na středních školách s ohledem na nové trendy ve využívání zdrojů energií v 21. století, včetně jejich dopadu na životní prostředí.

Energetika jakožto odvětví, které je považováno za největšího znečišťovatele životního prostředí, prochází dramatickým rozvojem ovlivněným především její ekologizací a postupným vyčerpáváním klasických zdrojů. Zkoumají se možnosti využití nových zdrojů energií, vyvíjejí se nové způsoby zpracování surovin a odpadů, nové technologické postupy a složitá sofistikovaná zařízení.

Cílem projektu je tyto nové poznatky srozumitelně zpracovat a následně využít k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v environmentálních oblastech s důrazem na udržitelný rozvoj v České republice.

Cíle lze efektivně dosáhnout smysluplnou spoluprací VŠ a SŠ s průmyslovými podniky na několika rovinách: exkurze, semináře, vytváření inovovaných studijních materiálů, včetně jejich implementace do výuky na SŠ.

Patička