Přejít k obsahu

Název projektu:

Inkubátor rozvoje lidských zdrojů při vývoji průmyslových aplikací významného čs. vynálezu rotačního stroje s oběžnými dvojkřídly "FROTOR"

mtm

Žadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Číslo projektu: CZ.04.3.07/4.2.01.1/0031
Datum zahájení projektu: 1.12.2005
Datum ukončení projektu: 30.11.2007

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

esf„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“ .

 

Projekt je koncipován pro doktorandy a studenty technických VŠ, řídící pracovníky VŠ i MSP z dotčených oborů a jejich pracovníky.

Kromě teoretické přípravy formou seminářů bude významnou součástí projektu dokončování vývojových prací, testování, analýza a přípravy zavedení do výroby jednotlivých průmyslových aplikací nového rotačního stroje FROTOR. Jeho unikátní kinematický princip byl přihlášen k patentování na jaře 2005.

Účelem projektu je dát cílové skupině možnost využít své teoretické znalosti v praxi, být svědky vytváření patentové politiky (další aplikační patenty, blokační přihlášky a pod.) a uplatnit případně i svá aplikační zlepšení včetně jejich patentové ochrany. Cílem projektu je připravit cílovou skupinu na úspěšné zahájení vlastní profesní dráhy.

Stáhněte si:

  • Leták ESF (762 kb)
  • Leták JPD 3 (817 kb)
  • Leták projektu Frotor (134 kb)

Patička