Přejít k obsahu

Název projektu:

Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku

jaden

Žadatel: ZČU v Plzni
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0234
Datum zahájení projektu: 01.05.2009
Datum ukončení projektu: 30.04.2012

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

esf

 

Společný záměr, tj. vytvoření nabídky kvalitního technického vzdělání zaměřeného na energetiku, sjednotil úsilí tři partnerských vysokých škol k podání tohoto projektu. Projekt je zaměřený na modernizaci studijních oborů s ohledem na požadavky a specifika jaderné energetiky XXI. století.

Cílem je uspokojení poptávky trhu práce po kvalitně vzdělaných, konkurenceschopných strojních inženýrech. Své odborné znalosti uplatní ve výzkumných ústavech, konstrukčních kancelářích, výrobních i servisních podnicích či na elektrárnách, ať už během jejich stavby, provozu či jejich demontáži.

Projekt se opírá o spolupráci tří partnerských univerzit s průmyslovou praxí a zahraničními institucemi. Průmysloví partneři kromě podpory při vlastní inovaci výuky zajišťují cílové skupině aktivní zapojení do řešení skutečných úkolů a problémů. Zahraniční instituce, tradiční partneři zainteresovaných pracovišť, pak nabízejí vazbu na nejnovější evropské trendy ve výzkumu i vzdělávání strojních inženýrů.

Cíle projektu

Projekt je zaměřený na modernizaci technických studijních oborů s ohledem na současné požadavky a specifika jaderné energetiky. Projekt bude realizován inovací stávajících a zavedením nových předmětů s ohledem na moderní trendy jaderné energetiky v celém jejím širokém spektru. Inovací projdou předměty specializované přímo na energetiku, ale i předměty související, zasahující do dalších strojírenských odvětví. Progresivní realizace záměru bude postavena na propojení s průmyslovou praxí a na zahraniční spolupráci s významnými vědeckými a vzdělávacími institucemi.

Výsledkem inovace bude kvalitně vzdělaný, na energetickém trhu práce konkurence schopný strojní inženýr. Své odborné znalosti uplatní ve výzkumných ústavech, projekčních a konstrukčních kancelářích, výrobních i servisních podnicích. V neposlední řadě nalezne uplatnění přímo na elektrárnách či teplárnách, ať už během jejich stavby a montáže, provozu či jejich demontáži.

Zdůvodnění potřebnosti

Oblast jaderné energetiky je bezesporu jednou z nejvíce měnících a rozvíjejících se strojírenských oblastí. K hlubokým proměnám významně přispěly katastrofální důsledky Černobylské katastrofy a tím i změny ve společenském chápání pojmů jaderná bezpečnost a spolehlivost. Silný tlak veřejnosti a zvyšující se poptávka po energiích se ve svém důsledku promítly až do konstrukčních změn jaderně energetických zařízení. Z tohoto pohledu by dnes již bylo nedostačující stavět výchovu strojařů pro jadernou energetiku pouze na studijních plánech z let osmdesátých. Při výchově kvalitního strojního inženýra je zapotřebí zohlednit moderní konstrukční i technologické trendy.

Jaderná energetika zaměstnává řadu profesí, jako jsou například: jaderní fyzici, reaktorový chemici, elektroinženýři, strojní inženýři a další. Projekt je připraven k realizaci na strojních fakultách a je tudíž primárně určen strojním inženýrům. V celosvětovém měřítku vykazuje trh práce rostoucí poptávku po strojních inženýrech. Rostoucí energetické požadavky, ale i požadavky na bezpečnost a ekologii zajistí široké uplatnění kvalitním strojním inženýrům.

Projekt je postaven na společném zájmu tří partnerských vzdělávacích institucí: kvalitně vzdělávat strojního inženýra pro jadernou energetiku. Partneři se svým zaměřením logicky doplňují a vzájemnou spoluprací obohacují své možnosti na poli pedagogiky i výzkumu. Tři akademické partnery doplňují dva partneři průmysloví. Jedná se o významné dodavatele energetických zařízení. Jejich role v projektu je na úrovni konzultací, příprav i vedení výuky specializovaných předmětů, diplomových a disertačních prací, zajišťování studentských praxí, konzultace monitoringu potřeb trhu práce a zavádění systémů zajišťování kvality.

Potřeby kvalitně vzdělaných lidí v energetice jsou deklarovány v řadě oficiálních dokumentů, jako například: zpráva Nezávislé energetické komise, Nová energetická politika Evropské unie, národní strategie řady evropských států a další.

Patička