Přejít k obsahu

Funkční vzorky

 1. Experimentální zařízení ke studiu a k vizualizaci přestupu tepla z vyhřívané tyče do chladící kapaliny ve vertikálním mezikruhovém kanále (trubici):
  vzorek_001.pdf

 2. Měření profilu proudového pole za překážkou v mezikruhovém průřezu pomocí metody laserové anenometrie (PIV) na experimentálním zařízení:
  vzorek_002.pdf

 3. Vodní trať k měření hydraulických ztrát a odporů na jednotlivých nebo sestavách hydraulických prvků a komponent:
  vzorek_003.pdf

 4. Zařízení pro experimentální vyšetření vazebních aerodynamických sil mezi trubkovými maketami v proudu vzduchu:
  vzorek_004.doc

 5. Plošná tvárecka k výrobe distancních mrížek používaných na modelu palivové tyce:
  vzorek_005.pdf

 6. Model palivové tyce s distancními mrížkami pro merení teplot ve stene tyce behem ohrevu a ochlazovacího cyklu:
  vzorek_006.pdf

 7. Traverser kalibračního terčíku:
  vzorek_007.pdf

 8. Stojan kamery systému PIV:
  vzorek_008.pdf

 9. Stojan laseru systému PIV s nástavci:
  vzorek_009.pdf

 10. Výukový model rotující nádoby:
  vzorek_010.pdf

 11. Stabilizované zdroje proudu:
  vzorek_011.pdf

 12. Synchronizátor:
  vzorek_012.pdf

 13. Invertující zesilovače budicího signálu:
  vzorek_013.pdf

 14. Paralelogram na měření součinitele odporu:
  vzorek_014.pdf

 15. Demonstrování vzniku sil na obecných plochách:
  vzorek_015.pdf

 16. Experimentální zařízení pro využití alternativních paliv:
  vzorek_016.pdf

 17. Chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky:
  vzorek_017.pdf

Patička