Přejít k obsahu

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018

 

Název tématu

Vedoucí / konzultant

Student

Budoucí trendy v CSP (Concentrated Solar Power)

Ing. Petr Konáš / Ing. Martin Zoubek

 

 obsazeno - František Douda

Experimentální výzkum proudění hřídelovou ucpávkou rozváděcího kola vzduchové turbíny

Ing. Marek Klimko / Ing. Petr Milčák, Ph.D.

obsazeno - Jan Narovec

Experimentální výzkum vefukování vzduchu mezerou mezi rozváděcím a oběžným kolem

Ing. Pavel Žitek / Ing. Petr Milčák, Ph.D.

 obsazeno - Jan Korelus

Experimentální výzkum vlivu axiální mezery mezi rozváděcím a oběžným kolem

Ing. Marek Klimko / Ing. Petr Milčák, Ph.D.

 

 obsazeno - Radek Minařík

Měření proudových parametrů lopatkového kola volně se protáčejícího ve výstupním proudu z kontrakční dýzy kalibračního tunelu

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Kamil Sedlák, Ph.D. (DŠPW)

 obsazeno: Vojtěch Kaiser

Měření struktury ve vodním kanálu metodou stereo PIV

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

 

Modernizace a inovace teplovzdušného kotle

Ing. Vladimír Křenek

 

Návrh energetického zdroje

Ing. Pavel Žitek / Ing. Michal Buršík (DŠPW)

obsazeno - Tomáš Vrána

Návrh funkčního P&ID strojovny parní turbiny 250MW

Ing. Marek Klimko / Ing. Jiří Blovský (DŠPW)

obsazeno - Pavel Pechman

Návrh tepleného schématu a funkčního P&ID strojovny parní turbíny

Ing. Pavel Žitek / Ing. Petr Kollross (DŠPW)

obsazeno - Jindřich Bém

Návrh parního potrubního systému

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Jiří Valeš (AF Engineering)

 

Návrh rotačního čerpadla a navazujícího potrubního systému

Ing. Pavel Žitek / Ing. Jiří Valeš (AF Engineering)

 

 obsazeno - Marek Švejnoha

Návrh tepelného čerpadla vzduch-voda pro vytápění rodinného domu po jeho zateplení

Prof. Ing. Radim Mareš, CSc.

 obsazeno - Vít Hubálek

Odstraňování úlepů v zásobnících uhlí

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Jan Moša (MOSA Solution)

 

Parní ohřev zásobní nádrže mazutu

Ing. Vladimír Křenek

 obsazeno - Vojtěch Legát

Příprava měření dvoufázového proudění v modelu palivového souboru pomocí průmyslového tomografu

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

 

Proměření tlakových a rychlostních profilů na turbinové lopatkové mříži pro různé úhly náběhu a okrajové podmínky

Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

 

Tlakové převodníky, druhy, kalibrace a možnosti jejich aplikace

Ing. Jan Uher

 

Vyšetření interakcí sensoru sondy se žhaveným drátkem s úplavy za elektrodami

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

 

Výzkum a vývoj teplovzdušného kotle

Ing. Vladimír Křenek

 

 

Zvyšování účinnosti průmyslových systémů se stlačeným vzduchem

Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

 obsazeno - Mgr. Šárka Polanecká

 

Patička