Přejít k obsahu

Témata diplomových prací pro akademický rok 2017/2018

 

 

Název tématu

Vedoucí / konzultant

Student

Analýza jevů ovlivňujících měření teplot a dalších veličin na zkušebním radiálním kompresoru

Ing. Richard Matas, Ph.D. / Ing. Jan Sedláček, Ph.D., Ing. Jaroslav Mráz

 obsazeno - Bc. Jaroslav Levý

Analýza vlivu rozhraní mezi statorem a rotorem na numerické řešení proudění v turbínových stupních

Ing. Roman Gášpár / Ing. Miroslav Hajšman (DŠPW)

 

Experimentální měření proudění na parní turbíně T10MW a vyhodnocení výsledků

 Ing. Jan Uher / Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. (DŠPW)

 

Experimentální určení časové konstanty smyčkového RTD detektoru JE Temelín

Ing. Kateřina Bílá, Ph.D.

obsazeno - Bc. Lukáš Tolar

Experimentální vyšetření stability lopatkové kaskády

Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D. / Ing. Volodymyr Tsymbalyuk

obsazeno - Izzat Kass Hanna

Hmotnost parní turbíny jako funkce její hltnosti

Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. / Ing. Michal Buršík

 

Analýza vlivu hustoty sítě a turbulence na numerické řešení proudění v turbínových stupních

Dr. Ing. Jaroslav Synáč

 

Kalibrace víceotvorových sond na vzduchovém tunelu

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Jan Uher, Ing. Kamil Sedlák, Ph.D. (DŠPW)

 

Kondenzační parní turbína pro spalovnu odpadů

Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. / Ing. Michal Buršík (DŠPW)

 

Měření prostorového proudového pole v okolí turbinové lopatky

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

 

Měření Reynoldsových napětí sondou se žhaveným drátkem

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Měření střední hodnoty tlaku v časově proměnném prostředí

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Kamil Sedlák, Ph.D. (DŠPW)

 

Modelování dynamického chování tlakového odlehčovacího ventilu

Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

 

Modelování proudění v bazénu vyhořelého paliva pomocí CFD kódu FLUENT

Ing. Roman Gášpár / Ing. Michal Dostál (Škoda JS)

 

Modelování součinitele přestupu tepla v CFD FLUENT

Ing. Roman Gášpár / Ing. Václav Heidler (Škoda JS)

 

 

Numerická simulace sdílení tepla na maketě palivové kazety s daným počtem proutků

Ing. Petr Konáš


Numerická simulace vedení tepla na maketě palivové kazety čtvercového průřezu

Ing. Petr Konáš

Numerický 3D výpočet proudění v axiálně-radiálním výstupním tělese – porovnání výsledků získaných z experimentu a z výpočtu

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Robert Kalista (DŠPW)

Optimalizace industriálního tepelného výměníku pomocí minimalizace entropie

Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

obsazeno - Bc. Richard Pisinger

Optimalizace proudění vzduchu v krytu pružné spojky

Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D. / Ing. Michal Buršík (DŠPW)

obsazeno - Ing. Mazen Dyoub

Porovnání konstrukčního řešení rotorů rovnotlakých a přetlakových parních turbín

Ing. Pavel Žitek / Ing. Petr Milčák, Ph.D. (DŠPW)

Porovnání výpočtových metod používaných při návrhu lopatkování parních turbín

Ing. Pavel Žitek / Ing. Petr Milčák, Ph.D. (DŠPW)

obsazeno - Bc. Lukáš Čierny

Regenerace v tepelném cyklu parních turbín a návrh vysokotlakého ohříváku

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Jiří Louthan (DŠPW)

obsazeno - Bc. Oleksandr Sarana

Tepelná čerpadla pro vytápění

Ing. Jan Uher

Výpočet vícestupňového kondenzátoru

Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. / Ing. Petr Toms (DŠPW)

Vývoj pneumatické sondy pro měření 3D proudění

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Patička