Přejít k obsahu

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2018/2019

 

Název tématu

Vedoucí / konzultant

Student

Optimalizace tvaru difuzoru v regulačních ventilech parních turbín

Ing. Richard Matas, Ph.D. / Ing. Michal Panuška

 

SW pro vyvažování rotorů

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Zdeněk Kubín; Ing. Petr Milčák Ph.D.

Empirický odhad tlakové ztráty v nástavbě kondenzátoru

Ing. Pavel Žitek / doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph.D.

Lukáš Voráček

Simulace proudění ve vodních komorách

Ing. Michal Volf / Ing. Petr Toms

Matěj Jeřábek

Zařízení pro demontáž a montáž šikmo umístěného samotěsnícího průlezu do vodní komory vysokotlakového ohříváku

Ing. Jan Uher / Ing. Petr Toms

 

 

3D dispozice komponent systému kontroly a řízení konkrétního turbogenerátoru škoda. Zpracování dokumentu v prostředí PDMS do fáze platného podkladu pro účely fyzické realizace díla

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Jaromír Čihák

 

Automatizace měření množství kondenzátu a oleje pomocí měrných nádrží

Ing. Jan Uher / Ing. Lukáš Bednář

 

Budoucí trendy v CSP (Concentrated Solar Power) s důrazem na akumulaci tepelné energie

Ing. Lukáš Richter / Ing. Jiří Kučera, Ph.D.

Kateřina Vašíčková

Hledání vírů v obrazových experimentálních datech

RNDr. Daniel Duda, Ph.D. / bude doplněn později

Obrazové měření turbulence v úplavu za překážkou

RNDr. Daniel Duda, Ph.D. / bude doplněn později

Proměření rychlostního pole v měřicím prostoru aerodynamického tunelu pomocí tlakových sond. (aspoň 5 rychlostí, příprava měření, provedení měření, vyhodnocení)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Proměření rychlostního pole za cejchovací dýzou pomocí tlakových sond. (aspoň 5 rychlostí, příprava měření, provedení měření, vyhodnocení)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Vyšetření interakcí sensoru sondy se žhaveným drátkem s úplavy za elektrodami (matematické modelování geometrie sondy a úplavů)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Selektivní katalytická redukce

Ing. Michal Volf / Stanislav Souček (TEDOM)

Jakub Kazda

Analýza proudění komory katalyzátoru

Ing. Michal Volf / Stanislav Souček (TEDOM)

Jiří Hlaváč

Optimalizace geometrie výměníku Spaliny - Voda

Ing. Michal Volf / Stanislav Souček (TEDOM)

Jiří Frank

 

Patička