Přejít k obsahu

Přehled předmětů vyučovaných na KKE

Kompletní seznam akreditovaných předmětů včetně studijních plánů najdete na portal.zcu.cz

 

Zimní semestr

Letní semestr

KKE/ CE Člověk a energie KKE/ ATC Pokročilé termodynamické cykly
KKE/ EVO Energetické využití a likvidace odpadů KKE/ BP Bakalářská práce
KKE/ EXK Exkurze KKE/ DP Diplomová práce
KKE/ HE Hydroenergetika KKE/ JEP Primární okruh jaderné elektrárny
KKE/ JEV Výstavba, montáž a provoz JE KKE/ JES Sekundární okruh jaderné elektrárny
KKE/ JST Speciální technologie KKE/ JRE Regulace jaderného reaktoru
KKE/ MT Mechanika tekutin KKE/ MJE Měření v jaderné energetice
KKE/ PJE Provoz jaderných elektráren KKE/ MPC Montáž a provoz energetických zařízení
KKE/ PP Předdiplomní praxe KKE/ MT2 Mechanika tekutin 2
KKE/ PTC Projektování energetických centrál KKE/ PBP Projekt k bakalářské práci
KKE/ PTK Parní turbiny a kondenzátory KKE/ PDJE Provozní diagnostika na JE
KKE/ PTT Plynové turbíny a turbokompresory KKE/ PDP Předdiplomní projekt
KKE/ SMT Seminář z mechaniky tekutin KKE/ PTH Přenos tepla a hmoty
KKE/ SPB Semestrální projekt B KKE/ RAT Regulace a automatizace energet. centrál
KKE/ SPM Semestrální projekt M KKE/ STM Seminář z termomechaniky
KKE/ SZV Spalovací zařízení a výměníky tepla KKE/ TJR2 Teorie jaderného reaktoru 2
KKE/ THR Termodynamika jaderného reaktoru KKE/ TM Temomechanika
KKE/ TJR1 Teorie jaderného reaktoru 1 KKE/ TPPS Teplárenství a potrubní sítě
KKE/ TSM Teorie přeplňovaných spalovacích motorů KKE/ TPS Teorie proudových strojů
KKE/ TT Tekutiny a teplo KKE/ TTT Termodynamické cykly
KKE/ VSMT Vybrané statě z mechaniky tekutin KKE/ TZP Technika životního prostředí
KKE/ ZES Zkoušení energetických strojů KKE/ VVK Vytápění, větrání a klimatizace
KKE/ ZSES Základy stavby energetických strojů KKE/ ZBSZ Závěrečná bakalářská státní zkouška
    KKE/ ZSZ Odborná rozprava

Patička