Přejít k obsahu

Témata diplomových prací pro akademický rok 2016/2017

Název tématu

Vedoucí / konzultant

Student

Parní turbína jako kombinovaný zdroj energie

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Martin Sládek (Doosan)

 obsazeno - Bc. Volodymyr Shyryayev

Kondenzační parní turbína s přihříváním

Dr. Ing. Jaroslav Synáč / Ing. Václav Waldmann (Doosan)

 obsazeno - Ing. Elena Rogova

Návrh prostupu zařízení na výměnu filtrů pro elektrárnu typu EPR s ohledem na zohlednění limitů vyplývajících z radiačního pozadí kolem zařízení, ergonomie ovládání a přístup pro operátora v době provozu i údržby

Ing. Jan Zdebor, CSc. / Ing. Antonín Rudolf, Ing. Václav Svoboda (Škoda JS)

 

 

Návrh podávacího mechanismu pro zařízení na likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

Ing. Jan Zdebor, CSc. / Ing. Antonín Rudolf, Ing. Václav Svoboda (Škoda JS)

 obsazeno - Bc. Lukáš Hrych

Interakce proudu chladiva s palivovým svazkem

Doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D. / Ing. Michal Dostál (Škoda JS)

 

Návrh manipulátoru pro nedestruktivní zkoušky těžko přístupných obvodových svarů různých průměrů potrubí primárního okruhu JE

Ing. Jan Zdebor, CSc. / I. Rausch, V. Svoboda, Z. Skála (Škoda JS)

 obsazeno - Bc. Alexandr Ivanin

Návrh řešení stykovacího zařízení prostupu vyvážecího zařízení elektrárny typu EPR pro nový typ kontejneru

Ing. Jan Zdebor, CSc. / D. Bukvář, J. Burešová (Škoda JS)

 

Návrh západkového uzlu nové generace lineárních krokových pohonů

Ing. Jan Zdebor, CSc. / J. Pedál, I. Martinec (Škoda JS)

 

Numerický 3D výpočet proudění v axiálním výstupním tělese – porovnání výsledků získaných z experimentu a z výpočtu

Ing. Roman Gášpár / Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. (Doosan)

 obsazeno - Bc. Jiří Robotka

Numerický 3D výpočet proudění ve vstupní části a sítu parní turbíny T10 MW pro provedení Turbonapaječka

Ing. Roman Gášpár / Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. (Doosan)

 

Vývoj pneumatické sondy pro měření 3D proudění

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Kamil Sedlák, Ph.D. (Doosan)

 

Diagnostika šroubového kompresoru

Ing. Pavel Žitek / Ing. David Krivánka (Atmos Chrást)

 obsazeno - Bc. David Hübel

 

Studie dynamiky ventilu u pístového kompresoru

Ing. Petr Eret, Ph.D. / Ing. Petr Eret, Ph.D.

 obsazeno - Bc. Michal Volf

Analýza vlivu rozhraní mezi statorem a rotorem na numerické řešení proudění v turbínových stupních

Ing. Roman Gášpár / Ing. Miroslav Hajšman (Doosan)

 

Návrh kogenerační jednotky s plynovým kotlem

Ing. Roman Gášpár / Stanislav Souček (TEDOM)

 

Návrh komplexní energetické centrály s kogenerační jednotkou, solárními panely a bateriemi

Ing. Roman Gášpár / Stanislav Souček (TEDOM)

 

 

Kondenzační parní turbína

Ing. Marek Klimko / Ing. Richard Fichtl (Doosan)

obsazeno - Bc. Martin Stříteský

Experimentální studium úplavu za překážkou v proudové části turbíny

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Katarína Ratkovská

obsazeno - Bc. Tomáš Dufek

Numerická simulace mikroturbíny pro ORC cyklus

Ing. Richard Matas, Ph.D. / Ing. Tomáš Syka, Ph.D.

obsazeno - Bc. Martin Novák

Analýza proudění s podporou CFD ve stupni odstředivého kompresoru se vstřikováním vody

Ing. Richard Matas, Ph.D. / Ing. Ondřej Luňáček

(Howden ČKD Compressors s.r.o.)

obsazeno - Bc. Michal Tomášek

Limity použitelnosti konstrukčních materiálů pro aplikace MSR (Molten Salt Reactor – GENIV)

Ing. Pavel Hosnedl / Ing. Václav Valenta, CSc.

obsazeno - Bc. Miroslav Krejčí

Modelování proudění v palivové kazetě v aktivní zóně jaderného reaktoru pomocí metod CFD

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Roman Gášpár

obsazeno - Bc. Tomáš Klíma

Fyzikální modelování proudění v palivové kazetě v aktivní zóně jaderného reaktoru

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

obsazeno - Bc. Petr Klavík

Návrh turbíny do kombinovaného cyklu

Ing. Pavel Žitek / Ing. Jiří Kučera

obsazeno - Bc. Jan Pěnkava

EOH - Ekvivalentní operační hodiny turbín

Doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc. / Ing. Michal Sarpong (Doosan)

obsazeno - Bc. Jan Müller

Steam Tail - naladění cyklu mezi HRSG a parní turbínou pro paroplynové elektrárny

Dr. Ing. Jaroslav Synáč / Ing. Michal Sarpong (Doosan)

obsazeno - Bc. Michal Panuška

Analýza transformace leteckého turbokompresorového motoru TV3-117 na energetickou jednotku

Dr. Ing. Jaroslav Synáč / Ing. Marián Hocko, Ph.D.

obsazeno - Bc. Martin Löfler

Patička