Přejít k obsahu

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

 

Název tématu

Vedoucí / konzultant

Student

Imitátory palivových proutků s vestavbami pro numerické
a experimentální modelování proudění a přestupu tepla

Ing. Richard Matas, Ph.D. / Ing. Richard Matas, Ph.D.

 Bořek Ozom

ORC systémy pro využívání tepla s nižším energetickým potenciálem

Ing. Lukáš Richter / Ing. Lukáš Richter

Jan Brčák

Objemové typy expandérů v termodynamických cyklech pro využívání tepla s nižším energetickým potenciálem

Ing. Lukáš Richter / Ing. Lukáš Richter

Radim Velek

Modernizace přípravků pro výrobu a montáž pohonů PRO-M pro reaktory VVER 440

Ing. Jan Zdebor, CSc. /
V. Kollrossová (Škoda JS a.s.)

Václav Kazda

Možnosti odstranění Hg ze spalin

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Tomáš Charvát (Sev.en Engineering s.r.o.)

 

 Vladimír Abrhám

Nedostatek tlakového vzduchu v areálu Sev.en EC, a.s.

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Tomáš Charvát (Sev.en Engineering s.r.o.)

 

Kontrola kavitace ve zkušebním organickém Rankinově cyklu (ORC)

Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. /
Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.

 Filip Bastl

Odstraňování úlepů v zásobnících uhlí

Ing. Vladimír Křenek /Ing. Jan Moša (MOSA Solution s.r.o.)

Michal Štejr

Automatizace měření množství kondenzátu a oleje pomocí měrných nádrží

RNDr. Daniel Duda, Ph.D. / Doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. (Doosan Škoda Power)

Zpracování experimentálně zjištěných dat z reálné parní turbíny

Dr. Ing. Jaroslav Synáč / Doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. (Doosan Škoda Power)

Vyšetření interakcí sensoru sondy se žhaveným drátkem s úplavy za elektrodami (matematické modelování geometrie sondy a úplavů)

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / RNDr. Daniel Duda, Ph.D.

Obrazové měření turbulence v úplavu za překážkou

RNDr. Daniel Duda, Ph.D. /
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Tereza Kubíková

Bodové měření turbulence metodou laserové Dopplerovské anemometrie

RNDr. Daniel Duda, Ph.D. /
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Václav Koudelka

Optimalizace chlazení spalinového výměníku

Ing. Michal Volf / Stanislav Souček (TEDOM a.s.)

Jiří Frank

Optimalizace komory katalyzátoru

Ing. Michal Volf / Stanislav Souček (TEDOM a.s.)

Jiří Hlaváč

Návrh kogenerační jednotky s motorem Scania

Ing. Michal Volf / Jiří Štochl (TEDOM a.s.)

Stanislav Souček

Patička