Přejít k obsahu

Témata diplomových prací pro akademický rok 2019/2020

 

Název tématu

Vedoucí / konzultant

Student

Experimentální a numerické modelování vlivu rychlosti na měření celkové teploty – ověření restitučních faktorů termočlánků

Ing. Richard Matas, Ph.D. / Ing. Lukáš Hurda

 

Proudění teplonosného oleje při předehřevu lisovací formy

Ing. Vladimír Křenek / Ing. Eliška Blažková (AF-Engineering s.r.o.)

Bc. Marek Švejnoha

Návrh konstrukčního řešení Zátky kolektoru parogenerátoru VVER1000

Ing. Jan Zdebor, CSc. / Ing. Igor Martinec (Škoda JS a.s.)

Návrh konstrukčního řešení utahováku přírubového spoje   Pouzdro pohonu/ ukazatel polohy nově vyvíjeného pohonu LKP-M/4

Prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. / Tomáš Nádeník (Škoda JS a.s.)

Snižování NOx ve spalinovém traktu

Ing. Pavel Žitek / Ing. Tomáš Charvát (Sev.en Engineering s.r.o.)

 

Vytvoření stechiometrického modelu spalování

Ing. Pavel Žitek / Ing. Tomáš Charvát (Sev.en Engineering s.r.o.)

 

Rekonstrukce kondenzační turbíny na protitlakou

Dr. Ing. Jaroslav Synáč / Ing. Jan Čulík (Doosan Škoda Power)

Bc. Vojtěch Legát

Pevnostní a ekonomické zhodnocení hranice použití nelegovaných a legovaných materiálů potrubí od návrhu po montáž pro strojovny s parní turbínou

Prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. / Ing. Jan Neckář, Štěpán Havela (Doosan Škoda Power)

Bc. Vít Hubálek

Návrh parní turbíny pro spalovny odpadů

Dr. Ing. Jaroslav Synáč / Ing. Michal Buršík (Doosan Škoda Power)

Bc. Tomáš Vrána

Numerický a empirický odhad tlakové ztráty v obtokovém kanále experimentální parní turbíny 10 MW

Ing. Michal Volf / Doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. (Doosan Škoda Power)

Numerický a empirický odhad průtočného množství páry při profuku potrubí

Ing. Michal Volf / Doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. (Doosan Škoda Power)

Bc. Patrik Růžička

Zpracování primárních dat ze sondování na díle

prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / Ing. Kamil Sedlák, Ph.D. (Doosan Škoda Power)

Bc. Vojtěch Kaiser

Optimalizace dopravního stojanu pro rotor parní turbíny

Prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. / Bc. Roman Kašpárek (Doosan Škoda Power)

Závěsné zařízení pro rotor parní turbíny

Prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. / Ing. Petr Čechura (Doosan Škoda Power)

Změna konstrukce zvedacích třmenů pro podepření a přizvednutí turbínového rotoru

Prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. / Ing. Petr Čechura (Doosan Škoda Power)

Jednotělesová parní turbína pro elektrárnu na biomasu

Dr. Ing. Jaroslav Synáč / Ing. Daniel Okresa (Doosan Škoda Power)

Retrofit parní turbíny 120 MW

Dr. Ing. Jaroslav Synáč / Ing. Karel Richtr (Doosan Škoda Power)

Účinnost turbíny jako funkce otáček

Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D. / Ing. Zdeněk Kubiš (Doosan Škoda Power)

Vliv designu průtočné části na účinnost a cenu parní turbíny

Ing. Marek Klimko / Ing. Miroslav Martínek (Doosan Škoda Power)

Bc. Adam Lejsek

Vyhodnocení pole středních rychlostí a podélných fluktuací v měřicím prostoru aerodynamického tunelu pomocí sond se žhaveným drátkem

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / RNDr. Daniel Duda, Ph.D.

Vyhodnocení pole středních rychlostí a podélných flukturací za cejchovací dýzou pomocí sond se žhaveným drátkem

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / RNDr. Daniel Duda, Ph.D.

Měření pole rychlostí za cejchovací dýzou pomocí metody stereo LDA

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / RNDr. Daniel Duda, Ph.D.

Měření Reynoldsových napětí otáčivou sondou se žhaveným drátkem

Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. / RNDr. Daniel Duda, Ph.D.

Hledání vírů v obrazových experimentálních datech

RNDr. Daniel Duda, Ph.D. / Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Vyhodnocování časových řad rychlostí tekutiny získaných metodou LDA

RNDr. Daniel Duda, Ph.D. / Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Řešení technických problémů zkušebního organického cyklu se šroubovým expandérem (ORC)

Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. / Ing. Lukáš Richter

 

Patička