Přejít k obsahu

Bakalářské studium

Bakalářský studijní program

  • Stavba energetických strojů a zařízení

Absolvent tohoto studia je vybaven teoretickými znalostmi potřebnými ke studiu technických disciplín. Po absolvování umí číst a kreslit technické výkresy, provádět základní technické výpočty a analyzovat tepelná schémata energetických stojů a zařízení, ovládá odbornou technickou terminologii a má přehled o základních technických, materiálových, technologických a ekonomických disciplínách. Absolvent prokazuje znalost základních principů transformace energií a její realizace prostřednictvím tepelných zařízení.

Bližší informace o nabízeném studijním programu včetně vizualizace studijního plánu

Patička