Přejít k obsahu

Doktorské studium

  • Stavba energetických strojů a zařízení

Absolvent si osvojí nejnovější poznatky v oblasti návrhu, konstrukce, vývoje energetických strojů a zařízení za účelem zvyšování jejich účinnosti, životnosti a spolehlivosti.

Bližší informace o nabízeném studijním programu včetně vizualizace studijního plánu

Patička