Přejít k obsahu

Magisterské studium

Navazující studijní program

  • Stavba energetických strojů a zařízení

Absolvent si studiem osvojí nejnovějších výpočtové a konstrukční metody s využitím výpočetní techniky v oblasti průmyslové energetiky, tepelně energetických zařízení včetně alternativních energetických zdrojů. Zná základy konstrukce a provozu jaderně energetických zařízení. Umí provádět analýzy a řešit zadané problémy konstrukce a provozu tepelných a proudových zařízení, vytvářet variantní a optimalizovaná řešení s ohledem na efektivní možnosti využití energetických zdrojů v dané oblasti. Absolvent při uvedené konstrukční a vývojové činnosti vychází z poznatků a znalostí matematiky, fyziky, mechaniky, mechaniky tekutin, termomechaniky, struktury materiálů, technologie atd.

Bližší informace o nabízeném studijním programu včetně vizualizace studijního plánu

  • Stavba jaderně energetických zařízení

Absolvent získá znalosti a zkušenosti pro práci ve vývoji, konstrukci, výrobě, provozu a bezpečnosti jaderně energetických zařízení a všech dalších technických zařízení, kde se vyskytují pole radioaktivního záření. Studium je zaměřené na získání potřebných znalostí z matematiky, fyziky, chemie, základů strojírenství, elektrotechniky. Základní teoretické poznatky slouží ke zvládnutí oborových předmětů, mezi které patří: reaktorová fyzika, termodynamika a regulace jaderných reaktorů, konstrukční a technologické řešení jaderně energetických zařízení atd. Získají též vzdělávání v oblasti výstavby a montáže, uvedení do provozu a provozní bezpečnosti jaderně energetických zařízení, vlivu JE na životní prostředí, apod. Absolventi jsou odborně připraveni podílet se na realizaci tuzemských i mezinárodních projektů jaderné energetiky.

Bližší informace o nabízeném studijním programu včetně vizualizace studijního plánu

Patička